امروز چهارشنبه ، ۲ اسفند ۱۴۰۲
دروازه کوفه . دقن شهدا (دوازدهم محرم)

مقام قرب خدا یا بهشت اهل ولاست (دفن شهدا)بحر طویل خطبه ی حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه ای خداوند را خجسته جمال ای به جسم چاک چاکت مانده جای نیزه ها آفتابا هلال ماه شدی ای یـاوران آل پیمبـر بنــی‌اسد ای سرت سایه فکنده به سرم اهـل کـوفه! چه قدَر نامردید بنی اسد متحیّر، ستاده‌اید همه خون جبین من، که سرازیر می‌شود سر تو، بر سر نی، آفتاب داور من سر تو، بر سر نی، آفتاب داور من ای به سر نی، گهرافشانیَت هلالِ از مه و خورشید، زیباتر! برادرجان ای هلال من به بالای سنان قرآن بخوان ای کوفه از نوای خوشت نینوا حسینروز عید سرخ خون اتمام یافتغروب نیست خدایا چرا هلال دمیدهکوفیان خون بدل خون شدۀ ما نکنیدای مهر تابان بر سنان قرآن بخوان، قرآن بخوانمیوة قلب نبی تا گشت بار نیزه‌هاصُوت قرآن تو صبرم را رُبود از دل، حسینسر تو آیه نور است و نیزه نخلة طورکردی سر نی جلوة جانانه برادر جانپس از دو روز و دو شب به نیزه دیدم سرتحال که ای همسفر، بی تو سفر می‌کنمکاروان آهنگ رفتن ساز کنیا هلالاً لَمَ استَتَمَّ کمالای بر فراز نی، قمر نیزه دارهاآفتاب محشر کبراست روی نیزه ها(هلال زینب سلام الله علیها)سلام خدا و سلام رسولای ماه من دو رزوه چرا گشته ای هلالاینجا نگـارخانـۀ گل‌هــای پـرپـر استآفتاب است و زمین آتش سوزنده شدههلال یک شبـه! ای مـاه آفتـاب‌جمالچرا به کوفه نتابد به نوک نیزه سرتخیزید ای بنی اسد از جا تمامتاناینجا نگارخانه گل های پرپر است