امروز دوشنبه ، ۸ شهریور ۱۳۹۵
به نوکری تو خط سیادتم دادند

 

 

به نوکری تو خط سیادتم دادند

زکودکی به ولای تو عادتم دادند

در آستان تو اول مرا پذیرفتند

سپس اجازه عرض ارادتم دادند

مرا چه زهره که گویم غلام کوی توام

زلطف توست اگر این سعادتم دادند

محبت تو که گنج خداست در دل من

سعادتیست که پیش از ولادتم دادند

خدای را به ولای تو بندگی کردم

به یمن عشق تو حال عبادتم دادند

گدای خاک نشین در تو گردیدم

که در تمامی عالم سیادتم دادند

شدم به عشق تو آواره تا بهر قدمی

هزار بار ثواب شهادتم دادند

چه از تو خواسته «میثم» که از تو نگرفته

که هر چه خواستم از آن زیادتم دادند