امروز دوشنبه ، ۲۵ آذر ۱۳۹۸
نفس نفیس مصطفی یا علی (ع)

 

 

نفس نفیس مصطفی یا علی (ع)

کعبه گرفت از تو صفا یا علی (ع)

تو در زمین و آسمان رهبری

عقده گشای دل پیغمبری

تو شهر علم نبوی را دری

پشت نبی روی خدا یا علی (ع)

یاد تو ذکر لب خاموش من

مدح تو هنگام سخن نوش من

لحمک لحمی است دُر گوش من

از لب ختم الانبیا یا علی (ع)

وجه خداوند تعالی توئی

غیر نبی از همه اولا توئی

شیرخدا علی (ع) اعلا توئی

یار نبی در همه جا یا علی (ع)

ای حرم از مقدم تو محترم

مادر تو زاده تو را در حرم

مکه زمیلاد تو رشگ ارم

جان جهانت به فدا یا علی (ع)

ما زترا بیم و توئی بوتراب

ما همگان ذره و تو آفتاب

آیه مدح تو بود در کتاب

نصّ صریح انما یا علی (ع)

بعد نبی حضرت خیرالانام

فاطمه (س) را کیست بجز تو امام

ای بتو از قادر منّان سلام

توئی توئی تو مقتدا یا علی (ع)

گاه سخن نوش محمّد (ص) توئی

یار و هم آغوش محمّد (ع) توئی

بت شکن دوش محمّد (ص) توئی

به بیت ذات کبریا یا علی (ع)

با که نبی همدم و همراز بود؟

بیت که بر بیت خدا باز بود؟

دین زنبرد که سرافراز بود؟

نبی که را گفت ثنا یا علی (ع)

کی به اُحد جان نبی را خرید؟

کی به اُحد جز تو نود زخم دید؟

بدر به شمشیر که فتح آفرید؟

جز تو که بد شیر خدا یا علی (ع)؟

جز تو خدا را که ید و عین بود؟

مهر که غیر از تو بما دین بود؟

بازوی کی، بازوی ثقلین بود؟

در صف پیکار و غزا یا علی (ع)؟

ای خرد گشته بوصف تو گم

آیه اکملت لکم دینکم

مدح چه کس بوده به صحرای خم؟

از تو نمی شود جدا یا علی (ع)؟