امروز شنبه ، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
عمر سفر آمد به سر مدینه

 

 

عمر سفر آمد به سر مدینه 
داغ دلم شد تازه تر مدینه 
فریاد زن اعلام کن خبر ده 
برگشته زینب از سفر مدینه 
از کربلا و شام و کوفه سوغات 
آورده ام خون جگر مدینه 
هم داده ام از دست شش برادر 
هم دیده ام داغ پسر مدینه 
از کاروان بی حسین و عباس 
ام البنین را کن خبر مدینه 
گردیده جسم یوسف پیمبر 
از قلب زینب پاره تر مدینه 
پیراهن او را بگیر از من 
بر مادرم زهرا ببر مدینه 
بر یوسف زهرا ز سوز سینه 
قرآن بخوان، قرآن بخوان مدینه 
جان مرا لب تشنه سر بریدند 
هجده عزیزم را به خون کشیدند 
هم پیکرش را پاره پاره کردند 
هم سینه اش را از سنان دریدند 
گه دور خیمه گه به دور مقتل 
با کعب نی دنبال ما دویدند 
با کام خشک از هیجده عزیزم 
بین دو نهر آب سر بریدند 
از کربلا تا شام لحظه لحظه 
رأس حسینم را به نیزه دیدند 
اعضای او گردیده سوره سوره 
آیات قرآن از لبش شنیدند 
حالا که آمد این سفر به پایان 
اکنون که از ره کاروان رسیدند 
بر یوسف زهرا ز سوز سینه 
قرآن بخوان، قرآن بخوان مدینه 
دادم ز کف گل های پرپرم را 
عبدالله و عباس و اکبرم را 
راهم مده راهم مده که با خود 
نآورده ام گل های پرپرم را 
دیدم به روی شانة ذبیحم 
با کام عطشان ذبح اصغرم را 
تا سر بریدند از تن حسینم 
دیدم لب گودال مادرم را 
وقتی سکینه تازیانه می خورد 
کردم صدا جد مطهرم را 
دردا که با پیشانی شکسته 
دیدم به نی رأس برادرم را 
تا بر حسین خود کنم تأسی 
بر چوبة محمل زدم سرم را 
یک روزه یک باغ گلم خزان شد 
از دست دادم یار و یاورم را 
بر یوسف زهرا ز سوز سینه 
قرآن بخوان، قرآن بخوان مدینه 
عریانِ تن در خون شناورش بود 
پیراهنش گیسوی دخترش بود 
آبی که زخمش را به قتلگه شست 
در آن یم خون اشک مادرش بود 
وقتی که جسمش را به بر گرفتم 
لب های من بر زخم حنجرش بود 
یک سوی او نعش علی اکبر 
یک سوی او دست برادرش بود 
من زائر جسمش کنار گودال 
زهرا به کوفه زائر سرش بود 
پیشانی اش را جای سنگ دشمن 
نقش سم اسبان به پیکرش بود 
با من بنال از داغ آن شهیدی 
کز نوک نی چشمش به خواهرش بود 
از نیزه و شمشیر و تیر و خنجر 
بر زخم دیگر زخم دیگرش بود 
بر یوسف زهرا ز سوز سینه 
قرآن بخوان، قرآن بخوان مدینه