امروز چهارشنبه ، ۲ اسفند ۱۴۰۲
ولادت امام حسین(ع)

بسته شد بیت الولا در پرده های نور امشب (ولادت)صلای عفو عمو می زند سفیر خدا (ولادت) امشب به بیت فاطمه رضوان گل افشانی کند(ولادت)جهان گردیده دریای کرامت مه منوّر شعبان مه رسول خداست خانۀ شیر خدا امشب پر از نور خداست ای همه پیغمبران! کنید از جا قیـام جهانیان شنوید ایـن نـدا مبارک باد عید است و جهان روضۀ رضوان حسین است ماه شعبان آفتاب آورده‌ای امشب شب تبسم و اشک پیمبر است امشب شب نزول تمام ملایک است ‌الا مـلائکهالله! انس و جـان! تبریک! سر، به فلک کشیده سر تا شده خاک پای تو امشب به جام ، نور ، فلک ساغری کندامشب آوای خوشی روح فزا می آید ای خانه دل بیت الحرمت برخیز زجا و چشم دل واکنای خانه دل بیت الحرمت امشب همه عالم پر از شور حسین است من کیم سالار دینم من کیم سرّ مبینمای پیام آوران به پا خیزید از هر طرف بر آن بدن چاکچاک سرخ جهانیان همه غرق عنایتند امشببوی گل از سپیده می آیدبه هر طرف نگری جلوه ی جمال خداستالا ملائکه الله! انس و جان! تبریک!امشب شب نزول تمام ملایک است