امروز چهارشنبه ، ۸ آذر ۱۴۰۲
نرم افزار جدید کارگاه نغمات آیینی باقابلیت فراوان
ساعت ۹:۴۷ - ۱۳۹۴/۷/۱۵کد خبر: ۶۰

نرم افزار جدید کارگاه نغمات آیینی شامل سرود زمزمه زمینه نوحه واحد وشور با امکان خرید آنلاین بسته های شعروسبک ماهانه به زودی در دسترس ذاکرین آل الله قرار خواهدگرفت