امروز چهارشنبه ، ۹ خرداد ۱۴۰۳
پرسش و پاسخ

سؤال از شما پاسخ ازما(لطفا سؤالات خود را دربخش ارتباط با ما برای ما ایمیل نمائید):

1-روایت است که در شب عاشورا امام حسین با معجزه امامت جایگاه شهیدان کربلا را به آنان در بهشت برین نشان دادند وچشمه آبی جاری شد که همه  غسل نمودند چرا ابا عبدالله در روز عاشورا با معجزه امامت اصحاب ویارانشان را سیراب نکردند؟

جواب:راز جاودانگی عاشورا این بود که امام می خواستند همه چیز با روال طبیعی خودش پیش برود اگر در شب عاشورا به اعجاز امامت این کار را انجام دادند به جهت این بود که انگیزه وشوق یاران حضرتش بیشتر گردد اما اینکه در روز عاشورا چرا چنین نکردند در حالیکه علی اصغر شیرخواره به تلظی افتاده بود جوابش این است که وقتی قرار بر جاودانگی عاشورا  وعمل به خواسته حضرت حق (ان الله شاء ان یراک قتیلا) در اوج سختی ها شد این تعهد زمانی پررنگ می شود که حسین در شدت مظلومیت وغربت قرار گیرد (حتی اگر طفل شیر خواره اش بال بال زند ) واین غربت ومظلومیت زمانی به چشم می آید که با روال طبیعی اش پیش برود  علی را به روی دست بگیرد با لشگر اتمام حجت نماید اگرچه با اعجاز امامت عالمی برایش آب بود همانگونه که شمشیرها در دست دشمن می گفتند ما بفرمان توایم  با این وجود حضرت فرمودند فیاسیوف خذینی.

 واین است دلیل حاودانگی عاشورا که هرکسی که حتی کوچکترین بویی از انصاف ودین نبرده است هم با شنیدن چنین ماجرایی متاثر ومحزون می گردد وناخودآگاه کبوتر دلش به دام عشق حسین ابن علی اسیر می گردد.

(التماس دعا زهیر سازگار)